Penjadors - Plats de bici. 

Dissenyats per l´arquitecta Rosa Lladós i l´arquitecte Gerard Martínez.  

www.claudevoltes.com