L´olivera - 1. Exposició de quadres de paisatges de la Segarra i el Pirineu. Burg, Pallars Sobirà.

Escultura 'La Casa per la Teulada'. Projecte final del Cicle Formatiu Grau Superior de Ceràmica Artística. 

Escultura forma i decoració orgànica " Sèrie Cargols".

Escultura 'Pedaços'. Exposició al Teatre de Ca l'Eril.

 

Reproducció de portes antigues " Sèrie Portes".

Peu. Escultura humana.