Algunes de les peces acabades dels alumnes de ceràmica - 1er trimestre