L´Escola Ermengol és una escola adreçada a la comunitat i té la finalitat de transmetre la passió i l’amor per l’art en general i pel dibuix en particular. Treballem a partir de dos vessants: una destinada als nens/es i joves de fins a 16 anys i una altra destinada als adults. Cadascuna d’elles tindrà un enfocament pedagògic diferent amb característiques pròpies, però sempre sota els mateixos criteris educatius i filosòfics de l’escola. 

 

 

 

Més informació a: http://ermengol.com/escola/